Naast dat mijn werk een ontsnappingsmogelijkheid en troost biedt, is het een spiegel voor de werkelijkheid waarin mensen langs elkaar heen leven, zonder echt contact te hebben. Tussen die polen begeeft de ruimte in het werk zich. Ik fotografeer de ruimte en verbeeld hierin de worsteling of positie van het individu die de verbinding met zijn omgeving kwijt is. In mijn werk zijn geen personen te zien; de afwezigheid van mensen – ofwel de immense leegte –  weerspiegelt het gevoel van oneindigheid, van eenzaamheid, van beklemming en uiteindelijk ook ongemak. Voor mij is deze vorm een manier om deze gevoelens te vangen en de beleving daarvan te delen met de toeschouwer.

www.basdejager.nl
info@basdejager.nl
06 – 14 14 93 45