Waarom besta ik? Wat betekent dit voor mij, voor de mensen om mij heen en voor de gehele samenleving? Deze en andere existentiële vragen zijn de drijfveer achter mijn werk.

De anonieme “mannelijke” figuren in mijn foto’s verbeelden het menselijk element en geven mijn emotionele en filosofische reactie op de wereld om mij heen weer. Ze lijken bevroren in ruimte en tijd en belichamen de kracht en veerkracht die volgens mij kenmerkend zijn voor de mensheid. Maar ze staan ook voor de machteloosheid om de omstandigheden van het menselijk bestaan waarin wij ons bevinden, te veranderen.

www.brettmeredith.photography
06 – 41 87 53 70