Ik vertel graag verhalen, bedrijf fictie die een weerspiegeling is van mijn eigen visie op de wereld. Daarin spelen persoonlijke thema’s als het verlangen naar geborgenheid enerzijds en vervreemding en escapisme anderzijds een belangrijke rol.

Ik wil mijn foto’s geen bevroren uitsnedes uit de werkelijkheid laten zijn, maar doorlopende momenten in een vertelling, beelden die uitdagen na te denken over wat voorafging en wat gaat volgen. Sfeer en ritme zijn cruciale elementen in mijn werk.

Mijn eindproject heb ik opgebouwd als een roadtrip over een gevaarlijke zoektocht naar bevrediging.

www.panencaphotography.com
06 – 50 42 61 49