In mijn documentaire projecten onderzoek ik hoe mensen zich tot hun omgeving verhouden. Mensen ontlenen identiteit, vrijheid en geborgenheid aan waar en met wie ze zijn. Ze worden aangetrokken tot bepaalde plekken, zoeken elkaar daar op – of zonderen zich juist af.  Omgekeerd hebben mensen een enorme invloed op de ruimte, en creëren ze vaak zelf de omgeving waar ze willen zijn.

De mens en zijn omgeving, de subtiele wederzijdse vorming en beïnvloeding, al dan niet bewust, is het onderwerp van mijn fotografie.

In het project Krimp onderzoek ik gebieden waar meer mensen wegtrekken dan dat er mensen bijkomen. Een demografisch verschijnsel met grote economische en maatschappelijk consequenties, dat alleen al in Groningen een miljard gaat kosten om de regio leefbaar te houden. Het dossier Krimp – Waddenland, is een eerste fotografische verkenning in een serie dossiers over verschillende krimpgebieden. In dit dossier heb ik mijn ontmoetingen met een leeg – en steeds leger wordend – stukje Nederland vastgelegd.

www.marijkestroucken.nl
06 – 22 40 10 08